LTIAB - Skräddarsydda Engelskautbildningar

FÖRELÄSNING

Language Toolbox Institute
Language Toolbox Institute Language Toolbox Institute Language Toolbox Institute Language Toolbox Institute

Föreläsningar

Language Toolbox Institute AB har föreläsningar med workshops. Här tas problem upp som är specifika för en viss arbetsgrupp eller avdelning. Man får också tips och förslag på hur man kommer igång med engelskan och kommer vidare på egen hand. Workshopsen hjälper deltagarna att bli bättre rustade när man kommer tillbaka på arbetsplatsen.

Exempel på teman som förekommit i våra föreläsningar

  • Hur möter vi patienter som inte talar svenska?
  • Hur bemöter vi utländska kunder i telefonen?
  • Hur tar vi hand om en utländsk gäst?
  • Hur uttrycker jag mig artigt och professionellt i skrift?
  • Kulturella skillnaders påverkan av språket?
  • Vilka engelska uttryck skall vara gemensamma på vår arbetsplats?

Anmälningar görs via mail eller telefon till Lena Elster
e-mail: lena@ltiab.se
tel: 0709-39 49 72