LTIAB - Skräddarsydda Engelskautbildningar

MATERIAL

Language Toolbox Institute
Language Toolbox Institute Language Toolbox Institute Language Toolbox Institute

Material

Bättre uttal

Language Toolbox Institute AB utvecklar och säljer eget undervisningsmaterial.

Language Toolbox Institute AB har utvecklat ett eget material för att ge alla som är intresserade av att få ett uttal de är nöjda med, ett bättre engelskt uttal. Materialet heter "Impeccable pronunciation" och innehåller instruktioner samt en serie limerickar med underfundiga tungvrickare. Materialet är självinstruerande och levereras i bokform tillsammans med cd-rom där limerickar och övningar är inlästa.

Utdrag ur boken:

Common mispronunciations among Swedes

Language Toolbox Institute

Illustration: Håkan Wallbom

“ch”/”sh”

Very often we forget to separate words spelled with “ch” from words spelled with “sh”, e.g. pronouncing “choose” the same way as “shoes”. The trick is to remember the “t” in front of the “ch”. (And not putting it in front of “sh”) Practice this so that you avoid misunderstandings such as: ”I found a fantastic skirt that was so sheep” (When you meant to say; “I found a fantastic skirt that was so cheap”)

The shared chair in Bel Air

In a crowded chariot from chic Bel Air,
a gentleman offered to share his chair
to such a broad-beamed chick
that just within a tick
he found himself sitting on nothing but thin air.

Materialet går att beställa från Language Toolbox Instititute, lena@ltiab.se