LTIAB - Skräddarsydda Engelskautbildningar

SKRÄDDARSYDDA ENGELSKAUTBILDNINGAR

Language Toolbox Institute
Language Toolbox Institute Language Toolbox Institute Language Toolbox Institute Language Toolbox Institute

Företaget LTIAB

Language Toolbox Institute AB säljer uppdragsutbildningar i engelska.

Uppdragen är riktade, främst till olika yrkesgrupper inom näringslivet men vi erbjuder även utbildningar till privatpersoner. Att erbjuda utbildning där mål, nivå, material och lektionsupplägg helt skräddarsys efter kundens behov är vår talang och styrka. Att vi så gott som alltid lyckas möta kundens speciella krav och få utbildningen så verklighetsanknuten som möjligt märks på våra positiva utvärderingar.

Verksamheten

Verksamheten startades 1999 av Lena Elster och bedrevs de första 7 åren under namnet Sandskogens Kursverksamhet. 2006 startades Language Toolbox Institute AB som fick ta hand om all engelskautbildning medan båtcharter och musikverksamheten stannade kvar i Sandskogens Kursverksamhet.

Lena Elster

Lena, som är utbildad lärare i engelska och musik har jobbat 12 år inom grundskolan innan hon gick över till det privata näringslivet för att undervisa vuxna i affärsengelska. Hon har ytterligare en pedagogisk examen som ridlärare och har jobbat i detta yrke i 15 år både i Sverige och utomlands där hon också utvecklade sina språkkunskaper. Lena är en engagerad, kompetent och talangfull pedagog som älskar att undervisa vilket syns på deltagarnas utveckling och måluppfyllelse.